DINAMO STARTER

GAMBAR DINAMO STARTERDinamo starter for motor
all HONDA sparepart, YAMAHA JUPITER part, JUPITER MX
KAZE,MIO, NEW SHOGUN
OLD SHOGUN, THUNDER,
VEGA, CRYPTON

from jaya abadi makmur